Już wkrótce mieszkańcy poruszający się ul. Sierpową na odcinku od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwiniowej zyskają infrastrukturę poprawiającą komfort i bezpieczeństwo korzystania z tej drogi. Roboty w terenie rozpoczęły się w poniedziałek, 23 stycznia.

Zakres prac, jakie zostaną wykonane na ul. Sierpowej obejmuje budowę chodnika na 235-metrowym odcinku od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwiniowej, po wschodniej stronie drogi, jak również przebudowę fragmentu jezdni ul. Sierpowej przed skrzyżowaniem z ul. Szczepankowo (ok. 90 metrów). Chodnik zostanie wykonany z płyt betonowych o wymiarach 50x50 cm i będzie miał szerokość min. 2 metrów. Natomiast jezdnia zyska bitumiczną nawierzchnię o szerokości od 6 do 7,5 metrów na wlocie skrzyżowania z ul. Szczepankowo i zostanie dowiązana do istniejącego utwardzonego fragmentu ul. Sierpowej. W miejscu gruntowego łącznika pomiędzy ul. Sierpową i Szczepankowo, biegnącego wzdłuż ogrodzenia przepompowni Aquanetu również powstanie chodnik z płyt betonowych.

Zmieni się także geometria wspomnianego wyżej skrzyżowania. Obecnie utwardzona jezdnia ul. Sierpowej „urywa się” na wysokości przepompowni, a ostatnie metry ulicy to nieutwardzona droga, łącząca się pod kątem ostrym z ul. Szczepankowo. Po przebudowie ul. Sierpowa kończyć się będzie łukiem i prostopadłym wlotem skrzyżowania. Poprawi to zarówno komfort, jak i bezpieczeństwo poruszających się tędy pojazdów. Wlot ul. Sierpowej zostanie wyniesiony, wyznaczone na nim będzie przejście dla pieszych.

Przebudowa ul. Sierpowej obejmuje również montaż oświetlenia, budowę kanału technologicznego i wykonanie odwodnienia oraz zjazdów na posesje. Zwieńczeniem inwestycji będzie nowa zieleń - posadzonych zostanie 12 drzew.

Prace na ul. Sierpowej potrwają do końca kwietnia 2023 roku. Ich koszt wyniesie 1,327 miliona złotych i zostanie częściowo pokryty ze środków finansowych Rady Osiedla Szczepankowo – Spławie – Krzesinki.