W ostatnich tygodniach dokonaliśmy renowacji i konserwacji murków ozdobnych z piaskowca okalających skwer. Istniejący materiał kamienny został poddany oczyszczeniu. Wybudowano także nowe kamienne elementy. Zgodnie z projektem budowlanym na murkach zamontowano również drewniane siedziska. Usunięto betonowe donice i zdemontowano kosze na śmieci i ławki. W ich miejsce zostaną zamontowane nowe elementy małej architektury, zgodnie z Katalogiem Mebli Miejskich. Prace realizowane były pod nadzorem architektonicznym i konserwatorskim.

W trakcie robót doszło do nieprzewidywanego zdarzenia. Jedno z rosnących na skwerze drzew przewróciło się na trakcję tramwajową. Okazało się, że miało wypróchniałą podstawę pnia. Przeprowadzone oględziny wykazały, że nie jest możliwe zachowanie pozostałych drzew tj. zrośniętych ze sobą pni robinii akacjowej i bezpośrednio sąsiadującego z nimi klona pospolitego, gdyż także i one mogą się przewrócić. Zarząd Dróg Miejskich wystąpił do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania z wnioskiem o usunięcie wspomnianych drzew. Otrzymaliśmy pozytywną  decyzję. W zamian za usunięcie  drzew, jesienią br. na skwerze będą posadzone trzy nowe m.in. platan klonolistny.

Dodatkowo, wewnątrz skweru powiększono przestrzeń na zieleń niską, która również zostanie posadzona jesienią tego roku. Prace finansowane są ze środków Rady Osiedla Jeżyce i Zarządu Dróg Miejskich. Łączna wartość prac to ponad 70 tys. złotych.