Ze względu na zakres robót rozbudowywany odcinek ulicy zostanie zamknięty dla ruchu. W czasie prowadzenia prac kierowcy będą mogli korzystać z objazdów ulicami Żołnierzy Wyklętych i Moniki Cegłowskiej.

W efekcie rozbudowy jezdnia uzyska utwardzoną nawierzchnię, zatoki postojowe i pobocza, a po jej obu stronach powstaną chodniki, które poprawią bezpieczeństwo pieszych. Uporządkowana zostanie gospodarka wodno-ściekowa w obszarze pasa drogowego. Ulica będzie miała kanalizację deszczową, kanał technologiczny i nowe oświetlenie. Pojawią się na niej również elementy małej architektury.

PIM

Schemat organizacji ruchu