Jeszcze kilka miesięcy temu teren wzdłuż ulicy Ściegiennego na odcinku od ul. Rynarzewskiej do ul. Promienistej po stronie północnej był bardzo zaniedbany. Bardzo różnił się od tego po drugiej stronie ulicy, gdzie zieleń została nasadzona w 2015 roku.

Dlatego w tym roku kontynuowaliśmy prace, tak by okolica stała się bardziej przyjazna mieszkańcom, by poprawił się komfort pieszych i estetyka wspólnej przestrzeni.

Już latem tego roku wyremontowany został chodnik po stronie północnej, natomiast okolica skrzyżowania ul. Ściegiennego z ul. Promienistą zamieniła się jesienią w oazę zieleni.

W miejscu zniszczonych trawników powstały gazony. Posadziliśmy na nich drzewa - 6 sztuk ambrowców oraz krzewy  - prawie 100 cisów i 270 sztuk tawuły japońskiej. Na wiosnę oczy przechodniów będą cieszyć kwitnące hiacynty – 1000 sztuk.

Jako, że w okolicy znajdują się przychodnie i jest to także lokalne centrum zakupowe zamontowaliśmy ławki, tak by szczególnie osoby starsze, mogły na nich przysiąść wśród zieleni. Nie zabrakło również koszy na śmieci. Dodatkowo teren przy gazonach został zabezpieczony słupkami przed nielegalnym parkowaniem.