Bezpieczna i wygodna infrastruktura dla pieszych i rowerzystów powstanie pomiędzy ul. Ostrowską i ul. Szczepankowo. Ciąg pieszo – rowerowy, o minimalnej szerokości 3 metrów zlokalizowany będzie po południowej stronie ul. Ługańskiej. Inwestycja obejmie również przebudowę istniejącej linii elektroenergetycznej oraz sieci wodociągowej i kanalizacji. Przystanek autobusowy „Ługańska” przesunięty zostanie w stronę ul. Ostrowskiej (na odcinek pomiędzy ul. Bodawską i Iłowską). Wykonane będą również indywidualne zjazdy na posesje sąsiadujące z drogą.

Umowa z wykonawcą prac budowlanych została zawarta 8 września br. Zgodnie z nią prace przy budowie ciągu pieszo – rowerowego powinny zakończyć się w ciągu 100 dni od daty podpisania umowy. Koszt prac wyniesie ponad 620 tysięcy złotych.

Wyboru wykonawcy dokonano po przeprowadzeniu ponownego postępowania przetargowego. Pierwsze zakończyło się niepowodzeniem, gdyż otrzymane oferty przekraczały budżet przeznaczony na tę inwestycję. Drugie podejście było już bardziej owocne i budowa ciągu pieszo – rowerowego na ul. Ługańskiej dojdzie do skutku. Zanim ruszą prace w terenie  wykonawca musi jeszcze uzyskać zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu.