Ulica Warszawska jest jedną z najdłuższych i najważniejszych arterii komunikacyjnych Poznania. Właśnie z uwagi na długość, ale i także na możliwości finansowe miasta oraz minimalizację utrudnień komunikacyjnych, remont został podzielony na etapy. Pierwszy został przeprowadzony w ubiegłym roku na odcinku od ulicy Mogileńskiej do wiaduktu Antoninek, następny został przeprowadzony na wysokości fabryki Volkswagena (od węzła Antoninek do skrzyżowania z ul. Sośnicką), a ostatni pomiędzy ulicą Mogileńską i Krańcową w kierunku do centrum. Teraz kierowcy mogą poruszać się po nowej, równej nawierzchni. Poprawił się komfort przejazdów.

Prace remontowe rozpoczęły się we wrześniu. Skończyły się w połowie października. Wymieniony zostały warstwy wiążąca i ścieralna, a konstrukcja jezdni została wzmocniona. Zostały również wymienione barierki.