Prace bitumiczne zostały przeprowadzone na odcinku pomiędzy ulicami Grochowską i Szamotulską. Najpierw została sfrezowana zniszczona nawierzchnia jezdni, a następnie ułożona nowa warstwa ścieralna. W ramach zadania zostały wymienione włazy kanalizacyjne oraz wpusty uliczne.

Dzięki temu poruszający się ul. Brzask zyskali bardziej komfortowe warunki jazdy.

Z prac zostało wyłączone jedynie skrzyżowanie z ulicą Międzychodzką, na którym zostało zaplanowane wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych.

Koszt prac wyniósł ponad 300 tysięcy złotych.