- Po przebudowie wszystkich kolizji teletechnicznych, energetycznych i wodociągowych powstała już konstrukcja nawierzchni jezdni i drogi rowerowej, włącznie z warstwą ścieralną. Tam, gdzie było to możliwe, zakończyły się również prace brukarskie na chodnikach. Pozostała część tych prac zostanie wykonana po ułożeniu kanału technologicznego i kanalizacji kablowej, która pozwoli doświetlić przejścia dla pieszych – mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

W ramach zadania zamontowane zostaną słupy oświetleniowe, pojawi się oznakowanie pionowe i poziome oraz zostanie wysiana trawa.

W efekcie trwających od maja prac rondo zostanie dowiązane do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego na ul. Ługańskiej oraz drogi dla rowerów w kierunku południowo-wschodnim na ul. Szczepankowo. Dzięki temu rozwiązaniu rowerzyści będą mieli możliwość bezpiecznego włączenia się do ogólnego ruchu i jazdy na rondzie w każdym kierunku. Dla pieszych z dysfunkcją wzroku, zgodnie ze standardami Miasta Poznania, w rejonie skrzyżowania zamontowano nawierzchnię fakturową.

PIM