Choć w najbliższej okolicy znajdują się dwa parkingi, to jednak wielu kierowców postanowiło zostawiać swoje pojazdy na terenach zieleni lub nieprzeznaczonych do parkowania. Dlatego miejskie grunty zostały zabezpieczone przez nielegalnym postojem. Tym razem w rejonie ulic Pastelowej i Kolorowej.

Wkrótce podobne rozwiązania zostaną wprowadzone również w rejonie ul. Łubieńskiej.