Takie rozwiązanie zostało już wprowadzone w ubiegłym roku na ulicach Malwowej oraz Złotowskiej. W ramach realizacji projektu z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego: Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna.

Nowe tablice będą działały na tej samej zasadzie. Będą wyświetlały informacje o prędkości nadjeżdżającego samochodu – lecz tylko wówczas jeśli będzie przepisowa. W razie przekroczenia norm natomiast wyświetlony zostanie komunikat o konieczności wolniejszej jazdy (już bez wskazania zmierzonej prędkości).

Lokalizacje zostały wybrane tak by tablice znajdowały się w pobliżu przejść dla pieszych w okolicach szkół, przedszkoli i tam gdzie kierowcy częściej mogą jechać przekraczając dopuszczalne prędkości. Zostaną zamontowane m.in. na ul. Dolna Wilda, Łozowej, Leszczyńskiej, Krańcowej, Hlonda, Mieszka I, czy Opieńskiego.

Koszt inwestycji to około 230 tysięcy złotych. Tablice będą posiadały panele fotowoltaiczne, dzięki czemu nie trzeba będzie ich zasilać energią. Dodatkowo umożliwią zbieranie danych dotyczących natężenia ruchu i prędkości pojazdów na danej ulicy. Dane te będzie można analizować pod kątem zastosowania rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Środki na ten cel zostały przeznaczone dzięki poprawce budżetowej radnej Agnieszki Lewandowskiej,

Warto dodać, że dzięki Radzie Osiedla Starołęka – Minikowo dwie dodatkowe tablice z pomiarem prędkości zostaną ustawione na ul. Starołęckiej.