Dwa urządzenia zostały zamontowane na ul. Kotowo, na odcinku pomiędzy ulicami Uradzką a Sąsiedzką, jedno natomiast na ul. Kowalewickiej, pomiędzy ul. Cedzyńską a ul. Radyńską. Dzięki nim, kierowcy powinni zwolnić prędkość swoich pojazdów (do tej obowiązującej zgodnie z przepisami), a tym samym zwiększy się bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Urządzenia działają na następujących zasadach: radar mierzy prędkość nadjeżdżającego pojazdu. W przypadku gdy jest ona w dopuszczonych granicach wyświetli się informacja z jaką prędkością się poruszamy. Jeśli jest za wysoka to pojawia się komunikat ZWOLNIJ!.

Podobne urządzenia funkcjonują już w wielu punktach Poznania i z pewnością się sprawdzają. W ich rejonie kierowcy, nie tylko ci poruszający się zbyt szybko, zmniejszają prędkość jazdy.

Koszt zakupu i montażu wspomnianych urządzeń to 44 tysiące złotych. Środki pochodzą z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.