Na ulicy Widnej został wyremontowany chodnik po północnej stronie ulicy na odcinku od torowiska tramwajowego do wejścia do budynku XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej w Poznaniu. Koszt prac wyniósł 81 tysięcy złotych.

Na ulicy Sokoła został wyremontowany chodnik po stronie wschodniej na odcinku pomiędzy posesjami o numerach 5 i 9 (o długości 60 metrów). Były tam nierówności utrudniające poruszanie się szczególnie osobom starszym, rodzicom z wózkami dziecięcymi. Podczas prac brukarskich została wykorzystana istniejąca kostka. Koszt prac wyniósł 30 tys. złotych. Środki na remont chodników na ulicach Widnej i Sokoła pochodziły z puli znajdującej się w dyspozycji Rady Osiedla Winiary.

Krzysztof Kołaczyk powiedział podczas odbioru, że chodniki do remontu wskazują radzie mieszkańcy. - Remont chodnika na ulicy Sokoła miał rozpocząć się w przyszłym roku. Skoro jednak udało się zrealizować remont na Widnej za mniejszą niż zakładaliśmy kwotę to postanowiliśmy prace na Sokoła przyspieszyć. W przyszłym roku będziemy kontynuować remont na ulicy Sokoła – powiedział podczas odbioru reprezentant samorządu.