Na ulicy Sadnickiej został wyremontowany chodnik o długości niespełna 500 metrów na odcinku pomiędzy ulicami Złotowską i Bukowską, a na ulicy Wołczyńskiej prace brukarskie zostały wykonane na odcinku o długości 800 metrów od posesji nr 13 w kierunku granicy miasta.

Środki finansowe na remont chodników pochodzą z puli znajdującej się w dyspozycji rad osiedli: Rady Osiedla Ławica (ul. Sadnicka) i Rady Osiedla Fabianowo - Kotowo (ul. Wołczyńska).

Koszt prac to 153 tys. i 210 tys. złotych. Przedstawiciele rad osiedli uczestniczyli w odbiorach.