Ze środków pochodzących z wpływów SPP, w 2016 roku został również wyremontowany chodnik po południowej stronie ulicy Orzeszkowej. W tym roku przyszła kolej na chodnik znajdujący się po stronie północnej tej ulicy. Łącznie, prace brukarskie zostały przeprowadzone na odcinku o długości 250 metrów, pomiędzy ulicami Matejki i Śniadeckich. Koszt zadania wyniósł 152 tys. złotych.

Odbiór techniczny odbył się w piątek, 23 sierpnia. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Rady Osiedla Święty Łazarz.