Wyremontowaliśmy chodnik na odcinku od ulicy Mickiewicza do ulicy Roosevelta (po stronie północnej na całej długości i fragment po stronie południowej), a także dwa fragmenty na odcinku od ulicy Mickiewicza do ulicy Kochanowskiego (do posesji nr 17 po stronie północnej i na wysokości parkingu po stronie południowej).

Łącznie, piesi zyskali prawie 300 metrów estetycznej nawierzchni, po której będzie można bezpiecznie dojść na przykład do Sceny Nowej Teatru Nowego. Nawierzchnia jest zgodna z katalogiem nawierzchni chodników.

Koszt prac brukarskich wyniósł 265 tysięcy złotych. Warto dodać, że to kolejny chodnik na Jeżycach, którego remont finansowany był z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania.