Korzystający z boisk i placu zabaw mogą na nie dojść już po wygodnej, nowej nawierzchni chodnika. Rada Osiedla Strzeszyn wyasygnowała środki na remont chodnika przylegającego do boiska. Koszt wyniósł 40 tysięcy złotych.

Odbiór techniczny odbył się w piątek, 23 października. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Rady Osiedla Strzeszyn: Małgorzata Bogusławska (przewodnicząca Rady Osiedla) Małgorzata Szymaniak oraz Dominika Zenka – Podlaszewska (przewodnicząca Zarządu Osiedla).