Odbiór techniczny odbył się w środą, 30 października. Uczestniczyła w nim radna Halina Owsianna, z Rady Osiedla Stare Winogrady. -  Było brzydko i niewygodnie. Jest ładnie i wygodnie - powiedziała podczas odbioru.

Wraz z remontem chodnika został wybudowany ściek przykrawężnikowy, zostały wyregulowane włazy studni teletechnicznych, wodociągowych i gazowych. Nawierzchnia nawiązuje do tej, która istnieje już na okolicznych chodnikach.

Koszt remontu to 177 tys. złotych. Środki pochodzą z puli znajdującej się w dyspozycji Rady Osiedla Stare Winogrady.