Na czas włączenia kanalizacji sanitarnej w ul. Święcickiego ulica ta będzie bez dojazdu do bramy MTP, a na czas wymiany warstwy ścieralnej będzie zwężana połówkowo. Prędkość maksymalną pojazdów w rejonie prac na obu ulicach ograniczono czasowo do 30 km/h. Prosimy kierowców o wcześniejsze usunięcie pojazdów z miejsc wyłączonych czasowo z parkowania.

W czwartek (26 maja) natomiast w związku z demontażem żurawia budowlanego, zamknięty będzie przejazd odcinkiem ul. Smolnej między ul. Główną i ul. Średnią, a ruch pieszy będzie możliwy drugą strona ulicy. Objazd wyznaczono przez ul. Średnią.