Remonty nawierzchni jezdni prowadzone przez Zarząd Dróg Miejskich dotyczą nie tylko głównych ulic w mieście, którymi poruszamy się przejeżdżając z jednej części Poznania do drugiej. Są to także prace o mniejszym zakresie, wykonywane z myślą o lokalnych społecznościach.

Tak było w przypadku remontu wyjazdu z os. Pomet w ul. Warszawską. Tam w rejonie bloku położonego przy ul. Warszawskiej 75-79 odnowiona została nawierzchnia dojazdu do głównej ulicy. Stara i zniszczona nawierzchnia została sfrezowana  i ułożona nowa. Odnowiono także pas dla poruszania się pieszych.

Koszt prac to 55 tysięcy złotych. Został sfinansowany ze środków, które do swojej dyspozycji ma Rada Osiedla Warszawskie – Pomet – Maltańskie.