W miejscu starej kostki betonowej została położona równa nawierzchnia bitumiczna, krawężniki zostały wyrównane lub usunięte, a pokrywy studzienek wymienione.

Pieniądze na wymianę nawierzchni pochodziły z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego - projekt Rowerowa integracja Jeżyc, Łazarza i Wildy.