Dzięki remontowi poprawił się komfort przejazdów przez jeden z najbardziej uczęszczanych wiaduktów w Poznaniu. Koszt prac to 512 tysięcy złotych.

Zadanie polegało na demontażu starej dylatacji w jezdni i na chodnikach, a także sfrezowaniu nawierzchni ulicy w najbliższym sąsiedztwie dylatacji. Po naprawieniu płyty pomostowej, ułożono nową izolację z papy termozgrzewalnej, odtworzono nawierzchnię jezdni z asfaltu lanego. Następnie wykonano nowe dylatacje na bazie modyfikowanego poliuretanu

Jest to elastyczny materiał, który tworzy również powierzchnię jezdni. Te same dylatacje zostały wykonane w lipcu 2017 r na południowej nitce mostu Lecha i do dzisiaj nie stwierdzono na nich żadnych deformacji pomimo zwiększonego ruchu podczas przebudowy północnej nitki mostu.