Odbiór techniczny po remoncie nawierzchni jezdni ulicy Rumiankowej odbył się we wtorek, 5 listopada. Uczestniczyła w nim Stanisława Ciszewska z Rady Osiedla Umultowo. Koszt prac wyniósł 152 tys. złotych. Środki finansowe pochodzą z puli znajdującej się w dyspozycji Rady Osiedla Umultowo.