W środę, 5 czerwca odbył się odbiór techniczny wyremontowanej nawierzchni ciągu pieszo rowerowego oraz drogi rowerowej znajdującej się po południowej stronie ulicy Hetmańskiej na odcinku od ulicy Saperskiej do mostu Przemysła I. Nowa nawierzchnia asfaltowa została ułożona na długości ponad 930 metrów bieżących. Zamiast tradycyjnych krawężników asfalt od pobocza oddziela opornik. Równa nawierzchnia sprawia, że rowerzyści mogą jeździć szybciej bez obawy, że trafią na nierówności drogi.

Prace asfaltowe wykonał Zakład Robót Drogowych. Ich koszt wyniósł 576 tys. złotych.

Warto dodać, że w ubiegłym roku ZDM zlecił remont drogi rowerowej po północnej stronie ulicy Hetmańskiej oraz że obecnie trwają inne prace finansowane ze środków PBO, tj. remonty ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Szeligowskiego, Niestachowskiej i Witosa.