Mieszkańcy zyskali równą i estetyczną nawierzchnię. Nowy chodnik wykonany jest z płyt betonowych 50 x 50 cm, a wjazdy na posesje z kostki betonowej. Uporządkowane zostało również parkowanie, a tereny przeznaczone pod zieleń zostaną zabezpieczone przed zniszczeniem przez parkujące samochody.

W ramach posiadanych środków finansowych udało się wyremontować chodnik od ul. Winklera do posesji nr 67, choć pierwotnie planowano wykonać prace na krótszym odcinku – tylko do posesji nr 61. Korzystna oferta złożona w postępowaniu na wybór wykonawcy prac pozwoliła jednak wydłużyć zakres robót.

Obecny na odbiorze prac Szymon Pawelczyk z Rady Osiedla św. Łazarz podkreślał, że rada będzie się starała znaleźć środki na dokończenie remontu. Radny przypomniał, że w tym roku remontowane były również chodniki na ul. Wojskowej i Biedrzyckiego. Środki finansowe, które pozostały - prawie 154 tys. złotych, zostały przeznaczone na prace na ul. Jarochowskiego.