W tym roku prace były prowadzone na odcinku od posesji oznaczonej numerem 120 do skrzyżowania z ul. Engestroma. W ich trakcie wymieniona została zniszczona już nawierzchnia chodnika na nową, zamontowane nowe krawężniki. Dodatkowo wyprofilowano przyległy fragment nawierzchni asfaltowej na jezdni w celu poprawnego odpływu wód opadowych.

Wartość zadania to 70 tysięcy złotych, a środki na ten cel przekazała, z będących w jej dyspozycji, Rada Osiedla Ogrody.