Prace rozpoczną się w środę (13 października) i prowadzone będą od skrzyżowania z ul. Słowackiego po posesję oznaczoną numerem 4.

Będą to już kolejne remonty na tej ulicy. Przed czterema laty wyremontowany został chodnik pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Słowackiego, a Sienkiewicza. Przed rokiem ułożono nową nawierzchnię jezdni na tym odcinku.

Teraz znów przyszła kolej na poprawienie komfortu przemieszczania się pieszych – wzdłuż placu. W miejsce zniszczonej nawierzchni będzie zupełnie nowa – taka sama jak na ul. Słowackiego i na ul. Asnyka, czyli ułożona z płytek plaza nova zwanych czapką biskupa.

Podczas prac na placu obowiązywać będzie zakaz parkowania (prosimy o przestawienie pojazdów). Ruch pieszych zostanie przesunięty na główną część ul. Asnyka, przy czym zachowane zostanie dojście do posesji. Po zakończeniu remontu parkowanie z chodników ma być przesunięte na jezdnię. Poprawi to warunki przemieszczania się pieszych.

Prace, które potrwają do końca miesiąca, mają kosztować 150 tys. zł, a środki pochodzą z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania.

Po zakończeniu remontu zyska otoczenie, które będzie wyglądało o wiele bardziej estetycznie. Piesi natomiast będą mogli poruszać się w bardziej komfortowych warunkach.