Dzięki temu piesi oraz rowerzyści mogą wygodniej i bezpieczniej poruszać się wzdłuż kolejnej poznańskiej ulicy. Przebudowany odcinek ul. Naramowickiej łączy się z ul. Sielawy i ul. Rubież.

Wykonany został ciąg pieszo – rowerowy o szerokości od 3 do 3,5 metra. Nie zapomnieliśmy także o kierowcach, którzy mają wyznaczone osobne miejsca postojowe.

Ciąg pieszo – rowerowy wykonany jest z asfaltobetonu, natomiast parkingi, chodniki i zjazdy z betonowej kostki brukowej.  Zakres inwestycji obejmował także budowę kanału technologicznego, który w przyszłości może zostać wykorzystany przez operatorów telekomunikacyjnych. Do odprowadzenia wód deszczowych wykonano system odwodnienia (spływa nim także woda z odcinka istniejącej ulicy).

Co ważne także dla środowiska, wzdłuż przebudowanego odcinka ulicy nasadzono 16 drzew oraz założono trawnik.

Przebudowa kosztowała niemal milion złotych, a została sfinansowana ze środków pozyskanych z grantu o który wystąpiła Rada Osiedla Naramowice.