Wyremontowaliśmy trzy chodniki: na ulicach Kurpińskiego, Jaroczyńskiego i dojście do przedszkola nr 163 na os. Bolesława Chrobrego.

Prace polegały na sfrezowaniu zniszczonej i ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej. Łącznie wyremontowaliśmy 400 metrów bieżących chodnika.Dodatkowo na ul. Jaroczyńskiego (odcinek od ul. Poradowskiego do wjazdu na osiedle Władysława Jagiełły, po stronie północnej) zostały wymienione obrzeża betonowe, krawężniki przy przejściu dla pieszych oraz wyregulowane studzienki kanalizacyjne.

Dzięki temu piesi, szczególnie osoby starsze lub poruszające się z małymi dziećmi zyskali nowe i wygodne chodniki. Można nimi dojść do bloków, sklepów, na przystanki komunikacji miejskiej czy przedszkola.

Podczas odbiorów Radę Osiedla Piątkowo reprezentował Jacek Tomaszewski, przewodniczący zarządu Osiedla. Rada przeznaczyła ponad 160 tys. złotych na realizację prac remontowych.