W 2021 roku kontynuowaliśmy remonty chodników. Nowa nawierzchnia została ułożona w ponad 50 lokalizacjach. Prace finansowane były z wpływów ze strefy płatnego parkowania, środków będących w gestii rad osiedli lub Zarządu Dróg Miejskich. Łącznie wydanych zostało około 10 milionów, z czego cztery miliony pochodziły ze strefy parkowania. Do tego trzeba doliczyć łączone prace na ciągach pieszo – rowerowych wykonane w ramach projektów Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

To, które chodniki zostały wyremontowane zależało w głównej mierze od lokalnych rad osiedli. Reprezentanci mieszkańców wskazują co roku potrzeby na swoim osiedlu, potem ustalona jest lista zadań i harmonogram prac, w ramach określonego budżetu, na dany rok.

Zeszłoroczne remonty prowadzone były w różnych częściach Poznania, w kilkudziesięciu lokalizacjach – zarówno w ścisłej zabudowie, jak też na osiedlach mieszkaniowych i ulicach z zabudową jednorodzinną.

Wyremontowany chodnik na ul. Małeckiego

Wśród wykonanych remontów można wymienić ten na ul. Małeckiego – na odcinku od skrzyżowania z ul. Strusia do ul. Gąsiorowskich. Koszt remontu to 878 tysięcy złotych, a środki pochodziły m.in. z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania (SPP). Oprócz nowego chodnika mieszkańcy zyskali też zieleń. Dzięki środkom z SPP nową nawierzchnię zyskał też chodnik na ul. Łąkowej i placu Asnyka.

Chodnik na ul. Dziedzickiej

Ze środków, które do swojej dyspozycji ma Rada Osiedla Rataje wyremontowany został chodnik na ul. Śremskiej (os. Oświecenia). Koszt prac wyniósł 260 tysięcy złotych. W 2021 roku kontynuowaliśmy prace na ul. Wołyńskiej, tym razem nowa nawierzchnia dla pieszych została ułożona na odcinku od skrzyżowania z ul. Szydłowską do posesji nr 28 (po stronie wschodniej). Koszt to 110 tysięcy złotych, a środki przekazała Rada Osiedla Sołacz. Z kolei Rada Osiedla Stare Miasto zdecydowała o nowej nawierzchni dla pieszych na kolejnym odcinku ul. Składowej (koszt prac to 120 tysięcy złotych). Ponad 200 tysięcy złotych wydatkowała Rada Osiedla Stare Winogrady na kontynuację remontu chodnika na ul. Sołtysiej. 

Chodnik na ul. Składowej

Dzięki projektowi Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego wyremontowany został także ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ul. Warszawskiej. Prace były prowadzone po południowej stronie ulicy, od przystanku "Termalna" do ul. Mogileńskiej. Dzięki temu mieszkańcy os. Warszawskiego mogą wygodniej dotrzeć na przystanki komunikacji publicznej, sklepów. Koszt to 773 tysiące złotych (z czego 600 tysięcy to PBO).

Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ul. Warszawskiej

Remonty chodników, to nie tylko poprawa komfortu przemieszczania się pieszych. To także pozytywna zmiana dotycząca estetyki ulicy, a tym samym jakości mieszkania w danym rejonie.

Plany na 2022 rok będą ustalane w najbliższych tygodniach podczas spotkań z przedstawicielami wszystkich poznańskich rad osiedli.