Remont nawierzchni prowadzony jest także na ul. Wyspiańskiego. Na pl. Wiosny Ludów zaplanowane są prace brukarskie, lecz możliwe jest zajęcie części pasa jezdni.

Trwa wymiana nawierzchni na ul. Iłłakowiczówny.