Zakład Robót Drogowych ma prowadzić także naprawy nawierzchni na ul. Juraszów i ul. Złotowskiej. Prace drogowe możliwe są także na ul. Garbary.