Kontynuowane są roboty na ul. Szczepankowo (przy granicy miasta). Drobne utrudnienia w ruchu mogą być także na ul. Marcelińskiej.