Mniejsze wygrodzenie jezdni ma być na ul. Dąbrowskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Szpitalną. Prace prowadzone będą także na ul. Szeligowskiego (kierunek do centrum).

Na ul. Witosa, Juraszów i Bukowskiej zaplanowane jest czyszczenie wpustów kanalizacyjnych.