W rejonie skrzyżowania ulic Baraniaka i Inflanckiej obniżane będą krawężniki przy przejściu dla pieszych. Część prac prowadzona będzie na jezdni. Prace drogowe są także na wiadukcie Juraszów.

Roboty o mniejszym zakresie przewidziane są na ulicach: Grochowskiej i Szwedzkiej.