Naprawy nawierzchni jezdni zaplanowane są również na ulicach Strzeszyńskiej, Szczawnickiej, Łubieńskiej.

Możliwe niewielkie wygrodzenia na ul. 28 Czerwca 1956 roku, a na ul. Witosa wymieniane będą bariery sprężyste.