Już rozpoczęło się wymalowywanie nowego pasa rowerowego na ul. Święty Marcin. Od czwartkowej nocy (8 sierpnia) usuwane będzie dotychczasowe oznakowanie poziome na dojazdach do Kaponiery od strony mostu Dworcowego (ul. Roosevelta) oraz na ul. Święty Marcin.

Co się zmieni?

Dla przypomnienia, by usprawnić przejazdy z południowych do północnych osiedli miasta zmiany zostaną wprowadzone na jezdni ul. Roosevelta, od strony mostu Dworcowego, przy dojeździe do ronda Kaponiera. Lewy skrajny pas jezdni będzie przeznaczony do skrętu w lewo, dwa kolejne do jazdy na wprost, a prawy dla jadących w stronę ul. Św. Marcin. Jadący na wprost zyskają dwa odrębne pasy i nie będą blokowani przez skręcających w lewo.  

Zmiany czekają też dojeżdżających samochodem do ronda Kaponiera ulicą Św. Marcin. Kierowcy będą mieli do dyspozycji cztery pasy ruchu. Jadący w lewo (w stronę Międzynarodowych Targów Poznańskich) zyskają dwa odrębne pasy do skrętu. Osobne pasy będą zachowane dla jadących na wprost i skręcających w prawo.  Usprawni to ruch wyjeżdżających z centrum, którzy obecnie stoją w zatorze od pl. Mickiewicza i w ten sposób generują zwiększoną emisję spalin.

Światła pulsujące

W piątek 9 sierpnia o godzinie 22 planowane jest wyłączenie sygnalizacji świetlnej na rondzie Kaponiera – będzie wprowadzany nowy program – dostosowany do zmieniającej się organizacji ruchu. Na czas prac włączone będzie światło żółte pulsujące. Powiadomiliśmy o tym między innymi policję. Malowane będzie również nowe oznakowanie poziome.

Dlatego zwracamy się do kierowców, motorniczych oraz rowerzystów o zachowanie szczególnej ostrożności. Całość prac związanych z wprowadzaniem nowej organizacji ruchu ma zakończyć się do 15 sierpnia, przy czym część z nich będzie niezauważalna dla przejeżdżających przez Kaponierę.

O zmianach na Kaponierze czytaj również: https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/rondo-kaponiera-zmiany-organizacji-ruchu