Prace będą prowadzone na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Wawrzyniaka. Rozpoczną się 26 września, ale już dziś pojawiło się na ulicy tymczasowe oznakowanie drogowe, które będzie obowiązywało podczas remontu.

Z uwagi na duży zakres prace zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszym remontowany będzie odcinek od ulicy Kraszewskiego do wysokości nr 47 (w rejonie wejścia do Szkoły Podstawowej). Na czas prac będzie on zamknięty dla ruchu. Możliwy będzie dojazd do posesji, ale parkowanie będzie mogło obywać się tylko na posesjach, przy ulicy obowiązywać będzie zakaz parkowania.

Na fragmencie od ul. Wawrzyniaka do wysokości szkoły obowiązywać będzie ruch dwukierunkowy, bez możliwości zaparkowania pojazdu. Objazd wytyczono ulicami Kraszewskiego, Jackowskiego, Wawrzyniaka.

W drugim etapie wyłączony z ruchu zostanie odcinek od ulicy Wawrzyniaka do nowo wybudowanego placu przed szkołą.

Przygotowania do metamorfozy tej części ulicy rozpoczęły się przed dwoma laty. To wówczas z inicjatywy Rady Osiedla Jeżyce, swoje wyobrażenia dotyczące wyglądu ulicy przedstawili uczniowie pobliskiej szkoły podstawowej. Na podstawie ich prac, profesjonaliści przygotowali szczegółowe projekty zmian.

Mieszkańcy korzystający z ulicy Słowackiego zyskają nowe chodniki, wyremontowaną jezdnię i więcej zieleni. Obszar przed budynkiem szkoły podstawowej stanie się wyniesionym placem, który ma spowolnić ruch samochodowy. Zostanie wykonany z kostki klinkierowej zdemontowanej z placu Kolegiackiego. Pojawią się na nim kolorowe grafiki i drewniane meble miejskie, zbudowane w ramach organizowanych siłami Stowarzyszenia Architektów Polskich - międzynarodowych warsztatów Mood for Wood. 

Zmieni się również sposób parkowania. Samochody zostaną usunięte z chodników i będą zlokalizowane równolegle po obu stronach jezdni. Pojawi się nowa roślinność: 12 klonów oraz zieleń niska (m.in. kwitnące krzewy róż, byliny, ozdobne trawy i rośliny cebulowe), dla której przeznaczono miejsca zajmowane dotąd przez parkujące auta.

Metamorfoza, jaką przejdzie ul. Słowackiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do Wawrzyniaka to efekt współpracy Zarządu Dróg Miejskich, Rady Osiedla Jeżyce, Szkoły Podstawowej nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego i Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Remont będzie finansowany m.in. z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania oraz poprawki budżetowej radnego Łukasza Mikuły. Koszt remontu to 3,1 miliona złotych. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec listopada, a wykonanie grafik na placu przed szkołą zaplanowano na wiosnę przyszłego roku.