Na wniosek Rady Osiedla Ogrody wzdłuż ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Botanicznej (w poboczu północnym) posadziliśmy niemal 800 roślin. Są to: pigwowce pośrednie „Jet Trail”, róże Meikrota „Scarlet Meidiland” i miskanty chińskie „Adagio”. Dzięki temu znacznie poprawi się estetyka przy tej jednej z głównych poznańskich ulic. Gatunki zostały tak dobrane by przez jak najdłuższą część roku można było podziwiać kwitnące rośliny. Teren nowych nasadzeń został dodatkowo zabezpieczony słupkami. Prace zostały sfinansowane ze środków, które do dyspozycji ma Rada Osiedla Ogrody.

Kolejne zmiany są o wiele mniejsze, jednak oczekiwane przez okolicznych mieszkańców. Zagospodarowaliśmy niewielkie przestrzenie, do tej pory zabrukowane lub zniszczone przez nielegalnie parkujące samochody, nową zielenią niską i wysoką.

O zazielenienie niewielkiego skrawka terenu na ul. Dolina (przy skrzyżowaniu z ul. Przy Dolinie) zabiegały rada osiedla i służby porządkowe. Zasadzona została tam lipa drobnolistna oraz 23 krzewy tawuły nippońskiej. Na ul. 3 Maja, na Starym Mieście, można było posadzić jedno drzewo i kwitnące byliny na odbrukowanym, szerokim fragmencie chodnika. Znajdująca się pod ziemią infrastruktura techniczna nie pozwoliła na więcej nasadzeń.

Przygotowujemy się także do nowych obsadzeń po południowej stronie ul. Słowackiego na Jeżycach. Na odcinku pomiędzy ul. Reja a ul. Kraszewskiego posadzonych zostanie 170 sztuk trzmieliny „Fortunea Coloratus” w powiększonych misach drzew. Rekultywowane tereny zieleni zostaną dodatkowo pokryte zrębkami i zabezpieczone ogrodzeniem z drewnianych palików i elastycznej linki. Prace zrealizowane będą do końca czerwca i będą sfinansowane ze środków Rady Osiedla Jeżyce.