Są to pierwsze z nasadzeń zaplanowanych na ten rok. Na ul. księcia Józefa prowadzone były w pasie zieleni pomiędzy jezdnią, a chodnikiem. Posadzony został kasztanowiec biały (‘Pyramidalis’) oraz 10 klonów polnych ‘Red Shine’. Uzupełnią istniejący drzewostan w tej części Starego Miasta.

Na placu Międzymoście nasadzenia prowadziliśmy już w poprzednich latach. Tej wiosny drzewostan jest uzupełniany o pięć grusz drobnoowocowych ‘Capital’, jabłoń ‘Ola’, lipę szerokolistną ‘Zelzate’, magnolię japońską i platan wschodni ‘Minaret’. Do tego przybędzie także 150 krzewów róż ‘Cubana’.

Na ul. Grobla trwa remont chodnika. Jednocześnie w miejscach, które można było wykorzystać pod zieleń trwają nasadzenia. Sadzone są grusze drobnoowocowe ‘Capital’ (13 szt.), krzewy śnieguliczki koralowej i byliny. Przy budynku gazowni, dosadzone będą klony polne.  

Już niedługo nowa zieleń będzie pozytywnie wpływać na otoczenie, mając nie tylko estetyczny walor. Trzeba podkreślić, że drzewa w mieście, zwłaszcza te rosnące w pasie drogowym, spełniają wiele korzystnych funkcji. Przede wszystkim pomagają przezwyciężać skutki coraz bardziej widocznych zmian klimatycznych.

Pozytywnie wpływają na mikroklimat ulic, w upalne dni obniżają temperaturę na jezdni i chodnikach, dają cień przechodniom. Zmniejszają ilość pyłów i gazów w powietrzu, a zwiększają natlenienie. Zmniejszają również ryzyko podtopień. Dzięki niezabrukowanym przestrzeniom poprawia się retencja wód. To bardzo ważne, bo coraz częściej Poznań nawiedzają ulewne opady.