- Na tym etapie mamy do czynienia głównie z pracami ziemnymi i przebudową sieci uzbrojenia terenu. Po stronie Poznania skupiamy się na robotach związanych z konstrukcją bezkolizyjnego przejazdu pod torami. Z kolei po stronie Plewisk powstaje wykop pod zbiornik retencyjny na deszczówkę i wody roztopowe – mówi Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Dzięki inwestycji piesi, rowerzyści i kierowcy nie będą już musieli czekać przed opuszczonym szlabanem kolejowym w ciągu ul. Grunwaldzkiej. Pod torowiskiem powstanie bezkolizyjny przejazd. Pierwsze prace związane z jego konstrukcją polegają na budowie ścian szczelinowych, które umożliwią w dalszych krokach wykonanie wykopów i realizację układu drogowego, który docelowo będzie służył do przejazdu pod torami kolejowymi. Budowa ścian aktualnie toczy się po stronie Poznania.

Nowy zbiornik retencyjny powstaje na terenie Plewisk. Obiekt posłuży do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu węzła Grunwaldzka. Całkowita pojemność zbiornika będzie liczyła 2100 metrów sześciennych, natomiast planowana głębokość całkowita to ok. dwa metry. W ramach inwestycji powstanie także dojazd dla jego obsługi.

Równolegle kontynuowane są prace związane z przyłączami do posesji, okablowaniem, kanalizacją deszczową. Rozpoczęto również przygotowania do realizacji parkingu typu Park&Ride, na którym docelowo kierowcy będą mogli zostawić swój samochód i skorzystać z transportu publicznego.

Przypominamy, że w rejonie inwestycji obowiązuje czasowa organizacja ruchu. Kierowcy poruszający się między Poznaniem i Plewiskami mogą korzystać z tymczasowego przejazdu kolejowego w ciągu ul. Grunwaldzkiej, nadal zamknięty pozostaje łącznik między ul. Szarotkową i Grunwaldzką, który docelowo zostanie zlikwidowany. Piesi korzystają z wyznaczonych ciągów komunikacyjnych. W związku z postępem prac, zmiany kierunków poruszania się dotyczą okolic ul. Szałwiowej i Kminkowej, a dojście w rejon przystanku Poznań Junikowo jest możliwe wyłącznie ul. Kminkową. Prosimy o zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie oraz zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na trwające prace. Z uwagi na prowadzoną równolegle inwestycję w ciągu ul. Kolejowej w Plewiskach, sugerujemy także korzystanie z alternatywnych dróg dojazdowych, jak np. ul. Głogowską.

Realizowana aktualnie inwestycja połączy różne środki transportu w jednym miejscu i umożliwi bezkolizyjny przejazd pod torami trasy kolejowej E20. Przy stacji kolejowej Poznań Junikowo powstanie węzeł przesiadkowy. Pętla autobusowa w rejonie peronu PKP umożliwi szybką przesiadkę pomiędzy pociągami i autobusami "drzwi w drzwi". Uzupełnieniem będą parkingi typu "parkuj i jedź" dla samochodów i rowerów. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na ul. Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Twardogórskiej do ul. Wołczyńskiej, powstanie ok. kilometrowa droga z chodnikami i ścieżkami rowerowymi.