W tym czasie wyłączone z ruchu ogólnego będą następujące odcinki ulic:
- ul. Druskienicka od Buskiej do Jasielskiej (strefa startu i mety)
- ul. Rabczańska od Druskienickiej do Czorsztyńskiej
- ul. Czorsztyńska
- ul. Lubieńska od Czorsztyńskiej do Zakopiańskiej (oraz zakaz zatrzymywania się w dniu 3.06)
- ul. Zakopiańska od Lubieńskiej do Kartuskiej
- ul. Kartuska od Zakopiańskiej do Czorsztyńskiej
Na skrzyżowaniu ul. Zakopiańskiej z Iwonicką zlokalizowana zostanie śluza umożliwiająca przejazd w poprzek trasy biegu.
Dla zamkniętego odcinka ul. Druskienickiej objazd wyznaczono ulicami: Strzeszyńską i Jasielską.
Ruch autobusów będzie odbywać się z uwzględnieniem czasowej organizacji ruchu.
Prosimy kierowców o wcześniejsze przeparkowanie pojazdów z miejsc wzdłuż trasy biegu.