- Ul. Kolejowa zostanie przebudowana na całej długości – od ul. Gąsiorowskich do ul. Klaudyny Potockiej. W złym stanie technicznym jest nie tylko jej jezdnia – w części asfaltowa, a w części z kostki kamiennej, lecz również nawierzchnia chodników, która jest zniszczona i - ze względu na rozrost istniejących korzeni drzew - uległa znacznym deformacjom i wybrzuszeniom. W efekcie zaplanowanych prac ta ważna ulica Dolnego Łazarza będzie przyjazna dla wszystkich jej użytkowników – mówi Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca dokona całkowitej rozbiórki istniejących nawierzchni i wykonana nowe, z częściowym wykorzystaniem płyt, kostki i krawężników kamiennych pozyskanych z demontażu. Cała ulica zyska jezdnię o nawierzchni asfaltowej, wyniesione skrzyżowania oraz miejsca postojowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami z kostki betonowej, chodniki z płyt betonowych, a także zjazdy i miejsca postojowe dla pozostałych uczestników ruchu z kostki kamiennej.

W trakcie realizacji inwestycji zbudowane bądź przebudowane zostaną sieci: elektroenergetyczna, gazowa i telekomunikacyjna, powstaną też kanał technologiczny, odwodnienie, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe. Ulica będzie dostosowana do możliwości poprowadzenia nią w przyszłości – jeśli zapadnie taka decyzja - linii autobusowej obsługiwanej przez mikrobusy.

Przebudowana ulica będzie nie tylko bardziej bezpieczna i komfortowa dla uczestników ruchu, lecz również bardziej zielona. Zaplanowano nasadzenia ponad 50 robinii akacjowych, a także krzewów na powierzchni niemal 1500 metrów kwadratowych -wśród nich ponad 800 berberysów, ponad 400 sosen górskich oraz ponad 600 róż. Wzdłuż ulicy pojawią się także m.in. juki, irgi oraz lawenda. Dodatkowo ok. 800 metrów kwadratowych zajmą trawniki.

Na przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych prac wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca będzie miał 250 dni od podpisania umowy. Podmioty, które chcą wziąć udział w przetargu, swoje oferty mogą składać do 14 stycznia 2022 roku.

PIM