Zachowany zostanie dojazd do posesji, a odcinek objęty pracami będzie można objechać między innymi pobliską ul. Iwonicką.