- Prace budowlane zakończyły się, obecnie jesteśmy na etapie procedury odbiorowej. Dzięki inwestycji mieszkańcy zyskali komfortową infrastrukturę, czyli równe jezdnie, wygodne chodniki, oświetlenie i kanalizację deszczową. To ulice o charakterze osiedlowym, dlatego ruch uspokajają tu wyniesione skrzyżowania – mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Ul. Glinienko została rozbudowana na odcinku od ul. Franciszka Jaśkowiaka do ul. Knyszyn. Przebudowana została również ul. Janowo oraz sąsiednie, krótsze ulice: Drogocin i Knyszyn. W sumie zmieniło się ok. 630 metrów drogi. Wszystkie odcinki zyskały nową, równą nawierzchnię. Przed rozpoczęciem inwestycji były to drogi gruntowe, jedynie ul. Glinienko na początkowym fragmencie była utwardzona. Teraz, oprócz nowej nawierzchni, ma nowy chodnik, którego wcześniej nie było. Wzdłuż ulicy powstały również zjazdy do posesji oraz miejsca postojowe z kostki brukowej. Na ul. Glinienko, w trosce o bezpieczeństwo pieszych, wybudowano wyniesione skrzyżowania. Powstały w dwóch miejscach – u zbiegu ulic Glinienko, Drogocin i Janowo oraz Glinienko, Knyszyn i Łysy Młyn. Ponadto pojawiły się tam przejścia dla pieszych.

Ul. Janowo także została utwardzona na całej długości, wykonane zostały zjazdy do posesji i chodnik. Powstało tam wyniesione przejście dla pieszych poprawiające bezpieczeństwo. Z kolei ul. Knyszyn i Drogocin także pokryte zostały nową nawierzchnią, zyskały chodniki i zjazdy do posesji. Obie te krótkie ulice – Knyszyn i Drogocin - służą jako dojazd do pobliskich domów, dlatego każda z nich kończy się nowym placem do zawracania.

Wykonawca inwestycji zajął się także wprowadzeniem odpowiedniego oznakowania poziomego i pionowego w nowym układzie drogowym.

PIM