W trakcie remontu zerwana została stara i już zniszczona nawierzchnia. W jej miejsce pracownicy Zakładu Robót Drogowych ułożyli nową. Na przejściu dla pieszych przy ul. Krośnieńskiej obniżone zostały krawężniki.

Dlatego na remoncie zyskali nie tylko kierowcy i rowerzyści, ale także piesi – szczególni ci z dysfunkcjami ruchu lub małymi dziećmi. Wymalowane jest także nowe oznakowanie poziome i przeprowadzona była regulacja wysokościowa wpustów kanalizacyjnych. Prace kosztowały około 200 tysięcy złotych.