O problemach związanych z cyklicznym utwardzaniem i utrzymaniem dróg gruntowych nie trzeba nikogo przekonywać. Mankamenty tego rodzaju ulic stają się szczególnie uciążliwe po częstych opadach deszczu lub śniegu.

W ubiegłym roku przeprowadzono pilotażowo utwardzenie kilku ulic gruntowych na terenie Poznania, za pomocą nawierzchni z betonowych płyt ażurowych. Nowe podejście wiąże się z użyciem „ażurów” do utwardzania dróg lokalnych, które nie mają w najbliższej perspektywie zaplanowanej budowy kanalizacji deszczowej czy sanitarnej, ale posiadają przepuszczalne podłoże, w które wsiąkną wody opadowe.

W najbliższych dnia rozpoczną się prace na ulicy Mścibora, na odcinku od ul. Miłowita do ul. Światopełka. Na szerokości 3,6 metra ułożone zostaną płyty ażurowe, a pozostałe 1,4 metra utwardzone zostanie kostką betonową. Poprawa komfortu poruszania się wszystkich uczestników ruchu to oczywista korzyść płynąca z takiego utwardzenia nawierzchni.

 

po lewej stronie budynek i zaparkowany samochódna środku gruntowa droga po prawej stronie zaparkowane samochody

 

W tym roku planowane jest również położenie płyt ażurowych na ulicach: Irysowej (odcinek od ul. Malwowej do ul. Stokrotkowej), Zbyłowita (od ul. Światopełka do ul. Miłowita), Bursztynowej (od posesji nr 55 do ul Miętowej), Obrzeże (od ul. Tarczowej do przejazdu PKP), Umultowskiej (od ul. Widłakowej do ul. Ślazowej) i Rubież (od ul. Bolka do ul. Juranda).

Drogi te zostały wybrane spośród 22 ulic wytypowanych w porozumieniu z Radami Osiedli i na podstawie wyników badań geotechnicznych. Nawierzchnia ażurowa może być ułożona tam, gdzie podłoże zapewnia właściwą przepuszczalność wód opadowych, a poziom wód gruntowych nie jest zbyt wysoki.

Koszt utwardzenia ul. Mścibora to ponad 113 tys. zł. Prace powinny zakończy się pod koniec października.