Nową nawierzchnię zyskał odcinek ul. Mleczowej, biegnący od skweru ks. mjr. R. Marszałka do drogi wewnętrznej. Wcześniej - zwłaszcza latem, w czasie suszy - poruszający się tą ulicą poznaniacy i poznanianki musieli sobie radzić z wzbijającym się kurzem. Z kolei po deszczach lub w czasie roztopów tworzyły się tam dziury i zastoiny z wodą.

- W efekcie przeprowadzonych prac nieutwardzona dotąd osiedlowa droga zmieniła się w bardziej komfortową, bezpieczniejszą i estetyczną. Ta zmiana niewątpliwie poprawi jakość życia w tej okolicy - mówi Barbara Plenzler- Horváth, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

W ramach zakończonych prac powstała nie tylko nawierzchnia z kostki. Zbudowano również kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i wylotem do rowu melioracyjnego. Zmodernizowana droga znalazła się w strefie zamieszkania, co oznacza, że pieszy może poruszać się całą jej szerokością i ma pierwszeństwo przed pojazdami.

PIM/AW