W ciągu pół roku cztery ulice na osiedlu Krzyżowniki - Smochowice uzyskały odwodnienie i nawierzchnię oraz zjazdy do posesji z kostki drogowej. Poprawił się komfort i bezpieczeństwo.

- Przed przebudową ulice Łebska, Kociewska, Żukowska oraz Łagowska miały nawierzchnię gruntową i nie posiadały odwodnienia. Po zakończeniu przebudowy Krzyżowniki zyskały nowoczesny i bezpieczny układ drogowy oraz niezbędną kanalizację deszczową, co znacznie poprawi komfort życia w tym miejscu - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Jest to ważna inwestycja, ponieważ pokazuje, że nie tylko zajmujemy się inwestycjami w centrum, ale pomagamy rozwijać problemy infrastrukturalne osiedli na obrzeżach Poznania.

W ramach inwestycji wybudowano niemal 900 metrów kanalizacji deszczowej, a kostkę drogową ułożono na powierzchni jezdni przekraczającej 8,5 tys. metrów kwadratowych.

- Dzięki tej inwestycji poprawiła się jakość dróg osiedlowych, które do tej pory miały gruntową nawierzchnię. Zadbano również o bezpieczeństwo ich użytkowników. Na wszystkich ulicach wybudowane zostały progi zwalniające - mówi Marcin Gołek, wiceprezes Poznańskich Inwestycji Miejskich. - Spółka PIM zazwyczaj realizuje trochę większe zadania. Przykład tej inwestycji pokazuje jednak, że zarówno te mniejsze, jak i większe można sprawnie koordynować, szczególnie jeśli chodzi o przyłączenie sieci ważnej dla lokalnej społeczności.

Inwestycja na osiedlu Krzyżowniki - Smochowice była okazją do budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych, gazowych i energetycznych przez właścicieli posesji, w tym prac związanych z siecią wodociągową i kanalizacyjną zaplanowanych na ul. Kociewskiej przez stowarzyszenie Krzyżanka.

W rejonie inwestycji posadzono trzy drzewa w ramach nasadzeń rekompensacyjnych. Tereny przyległe między wykonaną nawierzchnią drogową a posesjami zostały wyrównane, zasypane warstwą ziemi urodzajnej oraz obsiane mieszanką traw.   

W marcu tego roku ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Łebskiej i do niej przyległych, w kwietniu został on rozstrzygnięty, a w maju rozpoczęły się prace. Wykonawcą była spółka Budownictwo Drogowe KRUG ze Swarzędza. Wartość inwestycji to niewiele ponad 3 mln zł.

PIM, RB/UMP