Prace będą prowadzone na odcinku od skrzyżowania z ul. Żydowską do ul. Rynkowej (z wyłączeniem skrzyżowań z ulicami Żydowską, Wroniecką i Rynkową). Remont będzie polegał na rozbiórce istniejącej nawierzchni z kostki rzędowej i kamienia łamanego i jej przełożeniu.

W osi jezdni wykonany będzie pas o szerokości  dwóch metrów z kostki rzędowej z przyciętym licem (takiej z jakiej wykonano ulice: Woźną, Wodną i Ślusarską). Celem jest wyznaczenie wygodnego „korytarza” dla rowerzystów.

Pozostała część jezdni odtworzona będzie z wyselekcjonowanej kostki rzędowej z obłym licem. Wyrównany zostanie istniejący krawężnik granitowy oraz naprawione chodniki – w miejscach tego wymagających.

Na wykonanie powyższych prac Zarząd Dróg Miejskich posiada pozwolenie konserwatorskie. Ponieważ jezdnia  ulicy Kramarskiej ma szerokość od 3,1 metra do 4,8 metra (rozszerza się na około 30 metrów skrzyżowaniami) będzie odcinkowo zamykana dla ruchu kołowego – prosimy o zwracanie uwagi na zmieniające się oznakowanie.

Zakończenie prac przewidziane jest na 31 października. Koszt to niemal 340 tysięcy złotych. Wymiana nawierzchni jest projektem z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.