- Na przebudowanym odcinku obowiązuje stała organizacja ruchu. Prace budowlane zakończyły się w listopadzie, w tym miesiącu przeprowadzona została procedura odbiorowa. Inwestycja poprawiła komfort mieszkańców, gdyż przed przebudową ten odcinek ulicy nie był utwardzony – mówi Justyna Litka, prezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Zakres zadania obejmował odcinek ul. Heweliusza o długości ponad 250 metrów. Nierówna jezdnia została pokryta nową nawierzchnią. Po obu stronach wybudowane lub przebudowane zostały chodniki, co poprawiło komfort pieszych. Wybudowane zostały zjazdy do posesji.

Wykonawca posadził również nowe drzewa – 13 klonów polnych w odmianie Elegant. Odtworzone zostały także trawniki na wysokości parku.

W ramach inwestycji ul. Heweliusza zyskała ponadto nową kanalizację deszczową oraz oświetlenie drogowe. Wykonawca prowadził również roboty ziemne związane z siecią telekomunikacyjną.

PIM